Home Events (Archive) - Edanz Agenda Edanz Stembevrijding Vrouwen Vrouwencirkel Vrouw, Lijf & Stem (Voice Liberation & the Sacred Feminine)
Hilde Bos Vrouw Lijf Stem

Vrouw, Lijf & Stem (Voice Liberation & the Sacred Feminine)

Dag mooie vrouw,     (English below)

Ja jij!

Hoeveel sta jij in contact met jouw lijf? En met jouw vrouw zijn?

Wat is het eigenlijk om vrouw te zijn? Hoe kun jij meer zakken in jouw lijf?  En hoe kun jij jouw lijf meer leren waarderen?

Deze vragen gaan wij onderzoeken tijdens de cursus: Vrouw, Lijf & Stem.

Drie avonden gaan we samen ontdekken wat het is om vrouw te zijn, hoe wij ons lijf weer kunnen zien als een wonder en hoe wij uiting kunnen geven aan alle gevoelens die in ons leven.
De eerste avond staat in het thema van Vrouw zijn, de tweede avond in het thema van ons Lijf en de derde avond in het thema van onze stem en onszelf uiten.

Het is niet niks, vrouw zijn. Ongesteldheid, overgang en die borsten die je de hele dag maar mee moet zeulen, waarom ook alweer? Toch ben ik van mening dat vrouw zijn ook echt prachtige dingen met zich meebrengt. We zijn ontzettend mooie sensuele wezens, we staan veel in contact met onze emoties en zorgen vaak voor verbinding onderling en daarnaast kunnen wij natuurlijk leven creëren! En dat is toch het meest prachtige wat er is.

Toch zijn wij vrouwen het contact met onze vrouwelijke energie grotendeels kwijtgeraakt.
We leven op het moment in een wereld voornamelijk gedomineerd door mannelijke energie: Doen, plannen, doelen achterna gaan etc. Allemaal heel leuk, maar er is meer dan dat in het leven. De vrouwelijk energie is haar terugkeer aan het maken en deze energie staat veel meer in het teken van Zijn, Overgave, Loslaten en dingen laten ontstaan op hun natuurlijke manier.

Wij hebben zowel mannelijke als vrouwelijke energie in ons, en het beste is natuurlijk wanneer beide energieën in balans zijn. Veel vrouwen leven momenteel echter te veel in de mannelijke energie en vergeten gewoon te ZIJN. Dit zorgt voor te veel overprikkeling, burn-outs, het gevoel van steeds maar te kort te komen, noem het maar op.

Tijd om de energieën weer in balans te brengen! Tijdens deze avonden gaan wij lekker zakken in de vrouwelijke energie. Dit gaan wij doen aan de hand van verschillende oefeningen met ons lichaam en onze stem.

Wees welkom met al jouw vrouwelijke schoonheid en ongemakken!

Je kunt de avonden samen volgen of los van elkaar

Waar?             Edanz, van Oldebarneveltlaan 6
Wanneer?        3 Maandagavonden van 19:30-21:30
22 januari, 26 februari, 08 april
Kosten?           €80 in totaal of €30 per keer           Laag inkomen? Vraag naar de mogelijkheden

Ben je nieuwsgierig geworden of wil je je graag opgeven, stuur dan een mailtje naar hilde@heeling.org

——————————–————————————————————

Hello beautiful,

Yes you!

How much are you in touch with your body? And with your femininity?

What does it entail, being a woman? How can you sink deeper into your body? And how can you learn to appreciate your body more?

All of these questions we will investigate during the course: Woman, Body & Voice

During three evenings we will explore together what it means to be a woman, how we can see our bodies again as the miracles they are and how we can give expression to all the feelings that live inside of us. The first evening has the theme of Womanhood, the second evening: our Body and the third evening has the theme: our Voice and expressing ourselves.

It’s not nothing, being a woman, your period, menopause and those breasts that you have to carry with you every day, why again? Still I feel that being a woman also has some beautiful sides to it. We are incredibly beautiful sensual beings, we are in touch with our emotions and we often are the connecting factor between people. Besides that we can also create life! And isn’t that the most miraculous thing ever?

Still, us women have lost much of our connection with our feminine energy. We are living in a world that is predominantly led by male energy: Doing, planning, chasing goals etc. All good things, but still there is more to life than that. Feminine energy is making her return and this energy revolves much more around Being, Surrendering, Letting go and letting things arise in their natural way.

We have male as well as female energy inside of us. It’s of course best when both energies are in balance with each other. Many women nowadays are living too much in their male energy and forget to just BE. This causes over stress-related issues such as burn-outs and the feeling of never being good enough, or never having enough time.

Time to bring balance back into these two energies! During these evenings we will sink deeper into the feminine energy. We will do this with the help of different exercises with our bodies and our voices.

Feel welcome with all your feminine beauty and imperfections!

You can follow the evenings together or separate

Where?  Edanz, van Oldebarneveltlaan 6, Groningen
When?   3 monday evenings from 19:30-21:30
(22 January, 26 February, 8th of april)
Costs?          €80 in total or €30 per evening         (low income? Ask for options)

Are you curious or would you like to sign up? Send an email to hilde@heeling.org

Datum

08-04-2024
Verlopen!

Tijd

19:30 - 21:30

Bijdrage

€30,00

Locatie

EdanZ

Docent

Hilde Bos
Email
hilde@heeling.org
Website
https://www.heeling.org

Mijn naam is Hilde Bos, ik ben 29 jaar en woon sinds een paar jaar in het mooie Groningen. Voordat ik in Groningen kwam wonen heb ik veel de wereld over gereisd en onderweg ook veel workshops gedaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Vanaf jongs af aan was ik al geïnteresseerd in alles wat te maken had met persoonlijke groei, mentale en fysieke gezondheid en spiritualiteit. Op mijn 20e heb ik de opleiding gedaan tot Yoga Docent in Griekenland, daarna heb ik mij nog verdiept in Mindfulness, Reiki, NLP en intuïtieve ontwikkeling. Naast een interesse in persoonlijke groei heb ik ook een ontzettend grote passie voor het maken van muziek. Ik zing, speel piano en gitaar en schrijf mijn eigen nummers. In 2020 heb ik de opleiding gevonden die eigenlijk alles voor mij samenbrengt, namelijk Stembevrijding. Bij stembevrijding gebruik we klanken om naar buiten te brengen wat er diep van binnen in ons speelt. Zelf heb ik ervaren dat dit een enorm helende manier is om onverwerkte emoties te verwerken en om onszelf te leren uiten en onze plek in deze wereld in te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *