Stembevrijding en de 4 Elementen: Aarde

Tijdens deze 4 weekse cursus gaan wij aan de slag met stembevrijding aan de hand van de 4 elementen.
Week 1 draait om het element aarde, waarin de vraag ‘Wie ben ik?’ centraal staat. We gaan kijken naar onze plek op deze aarde en naar ons bestaansrecht. Het 1e chakra speelt hierin een centrale rol. In week 2 staat het element water centraal, met daarin de vraag: ‘Wat voel ik?’.
We gaan diep naar ons gevoel toe en onderzoeken dit aan de hand van verschillende oefeningen. Bij het element water hoort het 2e chakra. Week 3 draait om het thema vuur, met daarin de vraag ‘Wat wil ik?’. In deze week gaan we onderzoeken wat jij wilt, en speelt het 3 chakra een rol: de zonnevlecht, waar onze wilskracht zit. Week 4 draait om het thema lucht, met daarin de vraag ‘Hoe breng ik mijzelf tot uiting?’. Het 5e chakra staat hierin centraal, namelijk het chakra van onze keel, van uiting.
Aan de hand van diverse oefeningen, en uiteraard het gebruik van onze stem, gaan wij deze vragen samen ontdekken met zowel individuele oefeningen als groepsoefeningen.

De cursus zal om de week op een woensdagavond worden gegeven, en één keer op een dinsdagavond.
De data zijn: 12/10, 26/10, 08/11, 23/11 van 19:00-21:00.

Je kunt de workshops ook los van elkaar volgen, een losse workshop kost € 25.-
Als je de hele reeks volgt, betaal je € 80,- voor 4 keer.
Aanmelden: info@heeling.org

—————————————————————————————-

De eerste avond zullen wij werken met het element Aarde. Door middel van aardende oefeningen, gaan wij de vraag ‘Wie ben ik?’ onderzoeken. Iedereen heeft een plek op deze wereld en iedereen heeft ook recht om zijn of haar plek in te nemen. Dit gaan wij dus onder andere ook oefenen, en daarbij gaan wij ook onze stem gebruiken.

Ook gaan we werken met het eerste chakra: het wortel chakra. Het wortel chakra heeft te maken met ons bestaansrecht en wanneer deze in balans is, hebben wij het gevoel dat wij op onze plek zijn. Het zorgt er ook voor dat we met beide benen op de grond kunnen blijven staan en geeft ons een stevige basis vanuit waar we kunnen groeien en ontwikkelen.

Mocht je het leuk vinden dan nodig ik je uit om aardende kleuren te dragen, denk aan groen, bruin of rood (de kleur van het wortelchakra).

Voice Liberation and the four Elements

During this course of voice liberation, we will be working with the four elements. Voice liberation is about tuning into our bodies and feeling whatever there is to feel at that moment. We will be using the sound of our voice to give expression to what lives inside us. Sound is vibration, just as we are, and because of this vibration, parts inside will be touched and moved and will be set into (e)motion. This helps us to let go of certain things we’ve held on for too long. With voice liberation it is central that everything that we are feeling is okay and that if we allow ourselves to feel whatever is present, it becomes easier for us to accept these feelings.

During these four evenings we will take a journey inward and explore whatever lives inside of us. Through different exercises we will express whatever wants to be expressed. You will feel that simply giving sound to whatever is, already has a healing effect. Many people also experience literal liberation after having done voice liberation, because in order to let something go, first we have to get hold of it and that is exactly what we do with voice liberation: we feel the feeling completely to then let it go.

Each evening will be in the theme of one of the four elements: Earth, Water, Fire and Air. And each evening also has a central question.

The first evening will be about the theme Earth, with the central question ‘Who am I?’. We will look at our place on this earth and we will use different exercises to learn to take up our space. The first chakra plays a central role during this evening. During the second evening, the element Water will be central, with the question ‘What do I feel?’. We will dive deep into what we are feeling through different exercises. The second chakra will be central during this evening, the chakra of creativity and sensitivity. The third evening will be about the element Fire and the question ‘What do I want?’. In this evening we will look at what you truly want and here the thirds chakra plays a central role, the chakra of our will. During the fourth evening we will work with the element Air, with the question ‘How do I myself this into expression?’. The fifth chakra plays a central role in this evening, the chakra of self expression and communication.

With different exercises and of course the use of our voice, we will look deeper into these questions individually as well as with group exercises.

The course will be given every other week on Wednesday evening and one time on Tuesday evening from 19:00-21:00.

The dates and themes of the course are:

– Wednesday 12th of October: Earth (who am I?)
– Wednesday 26th of October: Water (what do I feel?)
– Tuesday 8th of November: Fire (what do I want?)
– Wednesday 23rd of November: Air (How do I bring myself into expression?)

You can also follow the workshops separately. In this case the costs will be € 25 per evening. If you follow the entire course, the total price will be € 80.

For more info or to sign up, you can go to: www.heeling.org or feel free to send a message to info@heeling.org if you have any questions.

Date

12-10-2022
Expired!

Time

19:00 - 21:00
Hilde Bos

Docent

Hilde Bos
Email
hilde@heeling.org

Mijn naam is Hilde Bos, ik ben 27 jaar en woon sinds een paar jaar in het mooie Groningen. Voordat ik in Groningen kwam wonen heb ik veel de wereld over gereisd en onderweg ook veel workshops gedaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Vanaf jongs af aan was ik al geïnteresseerd in alles wat te maken had met persoonlijke groei, mentale en fysieke gezondheid en spiritualiteit. Op mijn 20e heb ik de opleiding gedaan tot Yoga Docent in Griekenland, daarna heb ik mij nog verdiept in Mindfulness, Reiki, NLP en intuïtieve ontwikkeling. Naast een interesse in persoonlijke groei heb ik ook een ontzettend grote passie voor het maken van muziek. Ik zing, speel piano en gitaar en schrijf mijn eigen nummers. In 2020 heb ik de opleiding gevonden die eigenlijk alles voor mij samenbrengt, namelijk Stembevrijding. Bij stembevrijding gebruik we klanken om naar buiten te brengen wat er diep van binnen in ons speelt. Zelf heb ik ervaren dat dit een enorm helende manier is om onverwerkte emoties te verwerken en om onszelf te leren uiten en onze plek in deze wereld in te nemen.