Home Events (Archive) - Edanz Agenda Stembevrijding & de 5 Elementen // Voice Liberation & the 5 Elements

Stembevrijding & de 5 Elementen // Voice Liberation & the 5 Elements

Tijdens deze cursus gaan wij aan de slag met stembevrijding aan de hand van de vijf elementen. Stembevrijding gaat over alles wat in ons leeft naar buiten te brengen door middel van klank. Klank is trilling, net zoals wij dat zijn, en door deze trilling komen emoties los die zich in ons lichaam hebben vastgezet. Bij stembevrijding gaat het erom dat alles er mag zijn en dat ook alles in ons er toe doet.

Tijdens de vijf avonden gaan we een reis naar binnen maken en voelen wat er te voelen valt. Vervolgens gaan we deze gevoelens naar buiten brengen door middel van klank. Je zult merken dat simpelweg het uiten van emoties door middel van klank al helend kan werken.

Het wordt vaak ook echt als bevrijdend ervaren, omdat er zowaar iets in ons oplost wat wij wellicht al jaren met ons meedragen. Om iets te kunnen loslaten hebben wij het namelijk eerst vast te pakken. En dat is precies wat we doen met stembevrijding, we gaan naar het gevoel toe, voelen het, en kunnen het vervolgens loslaten.

Elke avond van deze serie staat in het thema van één van de vijf elementen: Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether. Aan elk element is ook een vraag gekoppeld.

De eerste avond draait om het element aarde, waarin de vraag ‘Wie ben ik?’ centraal staat. We gaan kijken naar onze plek op deze aarde en naar ons bestaansrecht. Het 1e chakra speelt hierin een centrale rol. Op de tweede avond staat het element water centraal, met daarin de vraag: ‘Wat voel ik?’. We gaan diep naar ons gevoel toe en onderzoeken dit aan de hand van verschillende oefeningen. Bij het element water hoort het 2e chakra. De derde avond draait om het element vuur, met daarin de vraag ‘Wat wil ik?’. In deze week gaan we onderzoeken wat jij wilt, en speelt het 3e chakra een rol: de zonnevlecht, waar onze wilskracht zit. De vierde avond draait om het element lucht, met daarin de vraag ‘Hoe breng ik mijzelf tot uiting?’. Het 4e chakra staat hierin centraal: ons hartchakra. Het gebied van de borst en de longen staat ook in verbinding met het element lucht. De vijfde en laatste avond draait om het element Ether met daarin de vraag ‘Hoe neem ik mijn ruimte in?’. Tijdens deze avond staat het 5e chakra centraal, namelijk het chakra van onze keel, van uiting. In dit element komen alle 4 de andere elementen samen. Wanneer één van die vier elementen uit balans is, zul je dit ook merken in het keelchakra.

Aan de hand van diverse oefeningen, en uiteraard het gebruik van onze stem, gaan wij deze vragen samen ontdekken met zowel individuele oefeningen als groepsoefeningen.

Wanneer? 5 woensdagavonden van 19:00-21:30
–       24 april:              Aarde   (Wie ben ik?)
–       08 mei:                Water   (Wat voel ik?)
–       22 mei:                Vuur     (Wat wil ik?)
–       05 juni:               Lucht    (Hoe breng ik mijzelf tot uiting?)
–       19 juni         Ether   (Hoe neem ik mijn ruimte in?)

Je kunt de workshops los van elkaar volgen, een losse workshop kost €30 (of €22 voor laag inkomen). Als je de hele reeks volgt, betaal je €130 voor 5 keer (of €95 voor laag inkomen).

Voor vragen of om je aan te melden, mail naar hilde@heeling.org

——————————–—-

Voice Liberation and the 4 Elements

During this course we will explore the many facets of voice liberation through the five elements. Voice liberation is about connecting to whatever lives inside of us and then giving expression to these feelings through the sound of our voices. If we keep these feelings inside, they will become blockages in our bodies. Sound is vibration, just like we are. By making sound, the emotions that we feel within us will come to expression. Someone once said that the opposite of expression is depression. With voice liberation the main message is that everything in ourselves matters.

During the five evenings we will make a journey inside and feel whatever there is to feel. Then we will use the sound of our voice and also body movement and different exercises to express these feelings. You will notice that simply expressing your emotions through ways of sound already has a powerful healing effect. It can also be experienced as liberating, because something that we may have been carrying with us for years can finally be set free. Before we let go of something we first have to hold on to it. And that is exactly what we do with voice liberation. We go to our feelings, feel them to then let them go.

Every evening in this series has a different element as a theme, namely Earth, Water, Fire, Air and Ether. For each element there is also a central question.
The first evening will revolve around the element Earth, in which the question : “Who am I?” will be central. We will look at our place on this earth and our feeling of safety and belonging. The first chakra has a major role in this. On the second evening the element Water is central, with the question: “What am I feeling?”. We dive deep into our feelings and will explore these through means of different exercises. The third evening revolves around the element of Fire, with the question: “What do I want?”. This week we will explore what it is that you want in life and here the third chakra will play a major role. In the fourth evening the element Air is central, with the question “How do I bring myself to expression?”. The fourth chakra plays a central theme in this evening. The fifth and final evening is about the element Ether, with the question “How do I take up my own space?”. The fifth chakra is central in this theme, the throat chakra. During this evening all the elements come together and we will practice with taking up our space.

By means of different exercises and of course the use of our voices, we will look at these questions together with individual as well as group exercises.

When will the course take place? 5 Wednesday evenings from 19:00-21:30
–      24 April:                                Earth   (Who am I?)
–       08 May:                         Water   (What am I feeling?)
–       22 May:                      Fire       (What do I want?)
–       05 June:                                Air      (How do I express myself?)
–       19 June:                        Ether   (How do I take up my own space?)

You can also follow the workshops separately. One evening is €30 (or €22 for low income. If you follow the whole course, you will pay €130 (or €95 for low income).

For questions or to sign up, email: Hilde@heeling.org

Datum

24-04-2024

Tijd

19:00 - 21:30

Docent

Hilde Bos

Mijn naam is Hilde Bos, ik ben 27 jaar en woon sinds een paar jaar in het mooie Groningen. Voordat ik in Groningen kwam wonen heb ik veel de wereld over gereisd en onderweg ook veel workshops gedaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Vanaf jongs af aan was ik al geïnteresseerd in alles wat te maken had met persoonlijke groei, mentale en fysieke gezondheid en spiritualiteit. Op mijn 20e heb ik de opleiding gedaan tot Yoga Docent in Griekenland, daarna heb ik mij nog verdiept in Mindfulness, Reiki, NLP en intuïtieve ontwikkeling. Naast een interesse in persoonlijke groei heb ik ook een ontzettend grote passie voor het maken van muziek. Ik zing, speel piano en gitaar en schrijf mijn eigen nummers. In 2020 heb ik de opleiding gevonden die eigenlijk alles voor mij samenbrengt, namelijk Stembevrijding. Bij stembevrijding gebruik we klanken om naar buiten te brengen wat er diep van binnen in ons speelt. Zelf heb ik ervaren dat dit een enorm helende manier is om onverwerkte emoties te verwerken en om onszelf te leren uiten en onze plek in deze wereld in te nemen.