GEANNULEERD!!! Concert Avi Adir ~ Mystic Sounds of the Soul ~ Synagoge Groningen

Helaas is dit concert geannuleerd vanwege onvoldoende aanmeldingen.

Hiervoor in de plaats is er een combinatie mini concert & workshop Free your Authentic Voice op woensdagmiddag 14 september van 13 – 17 uur.

Praktisch:
Tijd: van 13 – 17 uur | Inloop vanaf 12.30 uur
13.00 uur Miniconcert gevolgd door de workshop, halverwege een pauze van ca. 15 minuten.
Draag soepele kleding en neem een flesje water mee
Entree € 40,- inclusief thee en versnaperingen -> aanmelden klik hier 
Voor lagere inkomens (stadjerspas)  zijn er 2 tickets beschikbaar voor € 30,-
Dan graag een mailtje sturen naar dvonhebel@edanz.nl

***for English scroll down**

We zijn heel blij dat de uit Israël afkomstige multi-instrumentalist en zanger Avi Adir Groningen weer aandoet.
Zijn stem en instrumenten, gecombineerd met het Oriëntaalse decor van Synagoge Groningen, vormen een muzikale reis door tijd en ruimte.

Hij geeft een concert op 13 september in de Synagoge en vervolgens op 14 september een workshop bij EdanZ waarin deelnemers hun eigen stem op een meditatieve manier leren gebruiken.

Self-styled modern Troubadour Avi Adir, originally from Israel, a unique expressive authentic vocalist and multi-instrumentalist. Travels the world, without identifying himself to a nation or country.
His music arises from the core of the heart, with an emotional deep expression of ancient Sufi’s spirit and divine connection.
Avi Adir performs in concert halls, festivals, yoga and art spiritual events, sharing fusion mix of composition and improvisation at the same time. Freedom flow that touches and inspires the audience in their own creativity and their love to sing and dance.
Each performance is a new stream unfolding in the present moment, according to the situation and the energy in the space.
check his new album ZAZEN -> https://aviadir.bandcamp.com/album/zazen-meditation

Avi Adir reist met zijn optredens de hele wereld over. Hij wisselt zijn zang af met met een groot aantal zeer uiteenlopende instrumenten, waaronder de Indiase bansoeri, de Armeense doedoek, de Griekse bouzouki en de Egyptische ney.
Zijn solo-concert in Synagoge Groningen is een stroom van improvisaties die de bezoeker meeneemt op een artistieke reis door tijd en ruimte. Deze bijzondere ervaring wordt versterkt door zijn stem: die lijkt uit een andere wereld te komen.
Songwriter/performer
Adir begon in Israël als twaalfjarige met zingen en gitaar spelen. Later ontwikkelde hij zich tot songwriter en performer. Als twintiger verdiepte hij zich in het maken van bamboefluiten en de studie van Indiase Raga muziek. Daarna legde hij zich toe op de zang. Hij ontwikkelde zijn zangstem zodanig, dat deze ging harmoniëren mat de klank van zijn favoriete instrumenten. Zo ontwikkelde Avi Adir zich tot een songwriter en performer die voortdurend op reis is om zijn muziek met het publiek te delen.

Concert
Synagoge Groningen, Folkingestraat 60, Groningen
Datum en tijd : dinsdag 13 september 2022, 19.30 uur (zaal open 19.00 uur) tot 22.00 uur, met pauze.
Entree: € 25,- , koop je ticket hier

Workshop
Op woensdag 14 september geeft Avi Adir een workshop. De deelnemers kunnen van hem leren hoe ze hun stem op een natuurlijke en intuïtieve manier kunnen gebruiken. Uitgangspunt van de workshop van Avi Adir is dat de stem een directe reflectie is van wie we op een bepaald moment zijn. Door te luisteren naar de eigen stem en door muziek door zich heen te laten stromen, kunnen de deelnemers hun bewustzijn op verschillende niveaus beleven.
Iedereen kan aan de workshop deelnemen, ook zonder ervaring met zingen.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

*************************************************************************************************************************

We are very happy that the multi-instrumentalist and singer Avi Adir from Israel is visiting Groningen again.
His voice and instruments, combined with the Oriental decor of Synagogue Groningen, form a musical journey through time and space.

He will give a concert on September 13 in the Synagogue and a workshop at EdanZ on September 14 in which participants learn to use their own voice in a meditative way.

Avi Adir travels all over the world with his performances. He alternates his singing with a large number of very diverse instruments, including the Indian bansuri, the Armenian duduk, the Greek bouzouki and the Egyptian ney.
His solo concert in Synagogue Groningen is a stream of improvisations that takes the visitor on an artistic journey through time and space. This special experience is enhanced by his voice: it seems to come from another world.
Songwriter/performer
Adir started singing and playing guitar in Israel at the age of twelve. Later he developed into a songwriter and performer. In his twenties he immersed himself in making bamboo flutes and studying Indian Raga music. Then he turned to singing. He developed his singing voice in such a way that it harmonized with the sound of his favorite instruments. This is how Avi Adir developed into a songwriter and performer who is constantly traveling to share his music with the public.

Concert
Synagogue Groningen, Folkingestraat 60, Groningen
Date and time : Tuesday September 13, 2022, 7.30 pm (doors open 7 pm) to 10 pm, with intermission.
Entrance: € 25,-, buy your ticket here

Workshop
On Wednesday 14 September Avi Adir will give a workshop. The participants can learn from him how to use their voice in a natural and intuitive way. The starting point of Avi Adir’s workshop is that the voice is a direct reflection of who we are at a given moment. By listening to their own voice and letting music flow through them, the participants can experience their consciousness on different levels.
Anyone can participate in the workshop, even without singing experience.
Click here for more information and to register.

 

Date

13-09-2022
Expired!

Time

19:30 - 22:00
Category