Community Night EdanZ

– English Below –

We nodigen jou uit op het eerste EdanZ Community Event van het jaar, om te vieren dat EdanZ voorlopig blijft voortbestaan! Voor zondag 10 maart hebben we een programma opgezet met hele toffe workshops en activiteiten, denk aan: Handpan, Primal Play, Vuur Ceremonie, Jam Sessie, Mantra zingen en Chanten, Groepsmeditatie, Blote voeten dansen met live DJ’s en een Potluck Diner (meer info daarover hieronder). Met deze avonden blazen we nieuw leven in de avonden zoals je die misschien wel kende van Sangha Cafe en Noon, en heel vroeger de ‘Lazy Sunday’s’.

Het event is voor iedereen die zich verbonden voelt met EdanZ; bezoekers, deelnemers, huurders, zzp’ers, buurtbewoners, (toekomstige) vrijwilligers, tuinders, bestuur, organisatie ofwel, iedereen die EdanZ een warm hart toedraagt, en behoefte heeft om samen met elkaar een krachtige community te vormen! Het idee is om de EdanZ Community verder te versterken en meer onderlinge verbindingen te leggen. Zo staan we als community in de toekomst sterk! We willen dit soort evenementen, waar we als community kunnen samenkomen, belangrijke maandelijkse momenten maken op de agenda van EdanZ.

Programma

Middagprogramma:

 • 15:00Inloop
 • 15:20 Welkomstpraatje
 • 15:45 – 16:05 Handpan demonstratiedoor Morris,Studio 1
 • 16:10 – 17:10 -VOL- Handpan workshop door MorrisStudio 1 – je kan nog wel aansluiten met je eigen handpan/rav/hapi drum! Mail naar edanzopen@gmail.com
 • 16:10 – 17:40 Primal Play by Paulina, Studio 4
 • 16:45 – 18:15 Kirtan (mantra zingen) met Athena, Sylvain, Minke (Open Yoga), Studio 3
 • 17:15 – 17:3520 min. OHM Chanten met MorrisStudio 1
 • 17:45 – 18:05 20 min. Meditatie met MorrisStudio 1
 • 17:00 – 21:00 Potluck-diner! *vegan*Breng een veganistisch gerecht mee om te delen met iedereen! Laten we samen een prachtig lopend buffet creëren.

 

Avondprogramma:

 • 19:00 Gezamenlijkevuurceremonie door JessieBuiten
  Laat iets los in het vuur, en zet een nieuwe intentie
 • 19:45 – 21:15 Jamsessie begeleid door Hauke, Studio 1
  Voel je vrij om je eigen instrument mee te nemen! Publiek is welkom!
 • 19:45 – 21:15 Dansen met DJ Ramon & DJ Bart! Studio 3

 

Vegan Potluck Diner

Tijdens het evenement zullen we een vegan potluck diner organiseren, helemaal passend in het community-thema. Voor wie niet bekend is met dit leuke concept: bij een potluck neemt iedereen een gerecht of iets eetbaars mee om te delen met de rest, zodat we uiteindelijk allemaal iets bijdragen aan een prachtig lopend buffet. We hopen dat velen van jullie een gerecht meenemen (iets wat niet opnieuw hoeft te worden verwarmd), zodat er een echt community diner ontstaat! In de centrale ruimte zal er plek worden gecreëerd om al het lekkere eten neer te zetten. Vergeet niet een opscheplepel mee te nemen voor jouw gerecht. Let op: we houden een veganistische potluck, dus zonder dierlijke producten.

Op donatie-basis

Het Community Event is toegankelijk voor iedereen. Dat vinden wij belangrijk! In het thema van community, geven en ontvangen, is het een evenement op donatie-basis, met een donatie suggestie van €5. We hopen op jullie bijdrage, zodat we dit een terugkerend evenement kunnen maken. Doneren kan nu alvast via https://bunq.me/edanzopen of op de avond zelf via QR code of donatiepot.

Meehelpen?

Lijkt je het leuk om te ondersteunen in het organiseren van Community Events? Of wil je graag een bijdrage leveren aan het programma van toekomstige Community Events, door op vrijwillige basis een workshop of activiteit te faciliteren? Jouw bijdrage is zeer welkom! Mail dan naar edanzopen@gmail.com

We nodigen je uit om zondag 10 maart samen met ons te bewegen, te luisteren, te genieten, te voelen, in stilte te zakken.

Wij kijken er ontzettend naar uit!! Samen maken we er iets moois van!

Wij hopen op een hele mooie opkomst en een event vol (nieuwe) verbindingen!

—- English —–

We invite you to the first EdanZ Community Event of the year, to celebrate that EdanZ will continue to exist for the time being! For Sunday 10th of March, we created a program filled with great workshops and activities, think: Handpan, Primal Play, Fire Ceremony, Jam Session, Mantra Singing and Chanting, Group Meditation, Barefoot Dancing with live DJ’s, and a vegan potluck dinner (more about this below). With these evenings we breathe new life into the evenings as you may have known them from Sangha Cafe and Noon, and in the past the ‘Lazy Sunday’s’.

The event is for everyone who feels connected to EdanZ; visitors, participants, tenants, the self-employed, local residents, (future) volunteers, gardeners, board, organization or anyone who cares about EdanZ and wants to form a powerful community together! The idea is to further strengthen the EdanZ Community and make valuable connections. This way we as a community will be strong in the future! We want to make these types of events, where we can come together as a community, important monthly moments on EdanZ’s agenda.

Program

Afternoon program:

 • 15:00 Walk-in
 • 15:20 Welcome talk
 • 15:45 – 16:05 Handpan demonstration by Morris,Studio 1
 • 16:10 – 17:10 -FULL- Handpan workshop by Morris, Studio 1. You can still join if you take your own handpan/rav/hapi drum. Email edanzopen@gmail.com
 • 16:10 – 17:40 Primal Play by Paulina, Studio 4
 • 16:45 – 18:15 Kirtan (mantra singing) with Athena, Sylvain, Minke, Studio 3
 • 17:15 – 17:3520 min. OHM Chanting with MorrisStudio 1
 • 17:45 – 18:0520 min. Meditation with Morris, Studio 1
 • 17:00 – 21:00Vegan Potluck-dinner! Bring a dish to share with everyone else!! Let’s create a beautiful buffet together.

 

Evening program:

 • 19:00Joint fire ceremony by JessieOutside
  Let something go and set a new intention
 • 19:45 – 21:15 Jam session guided by Hauke, Studio 1
  Feel free to take your own instruments! Audience is welcome!!
 • 19:45 – 21:15 Dancing with DJ Ramon & DJ Bart! Studio 3

Vegan Potluck Diner

To stay in the community theme…. the dinner during the event will be in potluck-style! If you are not familiar with the concept of a potluck, the idea is that everyone brings a dish or food to share, so we all contribute to a beautiful buffet. We hope to see many of you bringing food (something that does not need to be reheated), to create a community style dinner! Don’t forget to bring a serving spoon for your dish. Note: We are making this a vegan buffet, so without any animal products.

Donation-based

The event is accessible for everyone. That is important to us! In the spirit of giving and receiving, we made this event donation-based, with a donation-suggestion of €5. We hope for your contribution so that we can make this a recurring event. Donation is possible through https://bunq.me/edanzopen or through a QR code and donation pot during the event itself.

Want to help us?

Would you like to help organize Community Events? Or would you like to contribute to the program of future Community Events by facilitating a workshop or activity on a voluntary basis? Your contribution is very welcome! Send an email to edanzopen@gmail.com

We invite you to join us on Sunday 10th of March to move, listen, enjoy, feel, be still, together.

We are really looking forward to it!! Together we will create something beautiful!

We hope for a great turnout and an event full of (new) connections!

Datum

10-03-2024
Verlopen!

Tijd

15:00 - 21:30

Locatie

EdanZ